•  
    • Kurz anglického jazyka

    _______________

  •  

Cieľom kurzu je oboznámiť deti so základmi anglického jazyka, s prízvukom, so správnou výslovnosťou a významom najbežnejších anglických slov a vzbudiť v nich záujem o tento jazyk. Výučba prebieha v priestoroch materskej školy 2x týždenne po 30 minút hravou formou pomocou pesničiek, obrázkov, hračiek, kartičiek, pomôcok a pracovného zošitu. Deti sú rozdelené do 2 skupín a počas školského roka zvládnu niekoľko tematických okruhov. U začiatočníkov témy ako farby, rodina, zvieratká. U pokročilých sú to dopravné prostriedky, každodenné činnosti a pod.. Kurz sa končí záverečnou prezentáciou vedomostí detí za účasti rodičov.


kurz prebieha: utorok a streda
triedy: Lienky a Medvedíky

lektor anglického jazyka: PRIMA jazyková škola s.r.o., Bratislava

osnova anglického jazyka na stiahnutie  tu
 

 
  • Detská zumba

_______________

 

kruzky02Zábavnou formou detská zumba pomáha rozvíjať nielen pohybové schopnosti dieťaťa ale aj jeho osobnosť. Naučíme sa rozpoznávať hudbu a pohyb v rytme. Nezabudneme na správne držanie tela a jeho posilnenie. Pomocou zumby si dieťa upevňuje pozitívne sebavedomie, podporuje kreativitu a dieťa má možnosť tancovať aj podľa svojich pocitov. Zumba zlepšuje koordináciu pohybov, naučia sa základné kroky a pohyby rôznych tanečných štýlov (merengue, salsa, belly dance, hip-hop …). Kurz trvá 45 minút.


kurz prebieha: pondelok
triedy: Lienky a Medvedíky

vedenie: SPORTS CLUB FUNNY DANCE, Šustekova 9, Bratislava
 

 

  • Plávanie

_______________

 

Cieľom plaveckého kurzu je predovšetkým odstránenie strachu detí z vody a ponárania sa. Deti sa pod vedením odborného inštruktora oboznámia so základnými technikami plávania. Kurz plávania sa uskutočňuje vo FTVŠ UK, kam sa deti prepravujú autobusom. Kurz trvá 5/7 dní, 45 minút denne. Ďalším pozitívnym efektom kurzu je zníženie chorobnosti a zvýšenie otužilosti u detí.


kurz prebieha: mesiac máj/jún
triedy: Lienky a Medvedíky

vedenie: FTVŠ UK, Nábr. arm. gen. L. Svobodu, Bratislava