• Výročná správa 2015/2016

_______________

 

Celý kolektív sa snažil vytvárať príjemné a estetické prostredie a podmienky pre rozvoj kompetencií detí a zdravý vývin. Počas školského roka sme priebežne dopĺňali hračky, výtvarný, pracovný a hygienický materiál, učebné a didaktické pomôcky, odborné a detské knihy, detské dopravné prostriedky, doplnili sme stolový a kuchynský riad. V 1. a 4. triede sme vymenili koberce, v 3. triede detskú sedaciu súpravu a doplnili sme detský nábytok v triedach. V jedálni sme vymenili svietidlá, na školskom dvore sme osadili nový tunel.

Na doplnenie materiálneho vybavenia a na tunel finančne prispelo Rodičovské združenie pri MŠ Adámiho z 2% daní. Zapojili sme sa do projektu „Naše Mesto“ a v spolupráci s dobrovoľníkmi a zamestnancami sme obnovili nátery múrikov na školskom dvore.

 

Kompletná výročná správa 2015/2016