• Najbližšie nás čaká

_______________

 
Dňa 21.2.2018 sa v dopoludňajších hodinách uskutoční v našej škôlke
"FAŠIANGOVÝ KARNEVAL".
Už teraz sa tešíme na krásne masky.

 

  • Aktuálne témy v triedach

_______________

 
Mravčeky
• Prosíme rodičov, aby deťom na 21.2.2018 zabezpečili karnevalovú masku.
 
Kuriatka
Prosíme rodičov, aby deťom na 21.2.2018 zabezpečili karnevalovú masku.
 
Lienky
• Prosíme rodičov, aby deťom na 21.2.2018 zabezpečili karnevalovú masku..
 
Medvedíky
• Prosíme rodičov, aby deťom na 21.2.2018 zabezpečili karnevalovú masku.
• V dňoch 5.2.2018 až 7.2.2018 budú pre predškolákov predbežné testy školskej spôsobilosti. Bližšie info u p. učiteliek.