• Najbližšie nás čaká

_______________

 
Dňa 31.5.2018 sa naše deti zúčastnili OLYMPIÁDY MŠ, kde našu škôlku úspešne
reprezentovali a získali 1. miesto v štafete. Srdečne blahoželáme!

Správu o tejto olympiáde odvysielala aj televízia JOJ.

Dňa 19.6.2018 o 10:15 hod. sa bude na našom dvore konať rozlúčka s predškolákmi.
Srdečne pozývame aj rodičov.
  •  
  • Foto z olympiády
  •  
  •  
  • Aktuálne témy v triedach

_______________

 
Mravčeky
 
Kuriatka
 
Lienky
 
Medvedíky
• Dňa 21.6.2018 sme pripravili pre našu triedu "Noc v škôlke". Už teraz sa tešíme.