• Najbližšie nás čaká

_______________

 
dňa 6.12.2017 navštívi o 15:00 hod. našu škôlku Mikuláš

dňa 7.12.2017 o 9:30 hod. bude hudobno-výchovný koncert "Hudbou okolo Európy"

 

  • Aktuálne témy v triedach

_______________

 
Mravčeky
 
Kuriatka
 
Lienky
• dňa 6.12.2017 budeme spoločne s deťmi v doobedňajších hodinách piecť medovníčky
 
Medvedíky