•  
      • Kontakt

      _______________

 

 

Adresa
Materská škola Adámiho
Adámiho 11
841 05  Bratislava
Riaditeľka
Helena Hudecová
02/707 11 510
ms.adamiho@karlovaves.sk
Školská jedáleň
vedúca jedálne: Alica Gašparovičová
02/707 11 511
sj.adamiho@gmail.com
Zriaďovateľ
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
nám. sv. Františka 8
842 62  Bratislava

 

 

Konzultačné hodiny: každý pracovný deň od 12:00 do 13:00 hod. alebo po telefonickom dohovore

Odhlásenie obedov: do 8:00 hodiny ráno na horeuvedenom telefónnom čísle školskej jedálne