• Trieda Kuriatka

_______________

 •  

V triede Kuriatok máme predovšetkým štvorročné deti. Deti v tomto veku majú veľkú chuť do učenia všetkého nového, navyše sa im zlepšuje pamäť i sústredenie. Detičky prekypujú energiou, sršia nápadmi a nezastavia sa ani na chvíľku. Na druhej strane v tomto období nastáva v osobnosti dieťaťa malý zlom – ako keby sa trochu vrátil jeho detský vzdor. Spoločne s deťmi sa snažíme toto obdobie zvládnuť, podporujeme vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu hrou, rozvíjame cieľavedome a v tvorivej atmosfére osobnosť dieťaťa v oblasti poznávacej, psychomotorickej, sociálnej, emocionálnej a morálnej. Nezabúdame napĺňať potrebu dieťaťa po sociálnom kontakte s rovesníkmi a rešpektujeme ich potrebu pohybu.

 
 
Čo s deťmi podnikáme:
 
 • maľujeme a kreslíme s určitým zámerom
 • ♦ navliekame koráliky na šnúru, vystrihujeme nožničkami jednoduché veci, modelujeme s plastelínou
 • ♦ spoznávame tlačené písmena a niektoré vieme aj napísať
 • ♦ učíme sa chápať význam slov najväčší, najvyšší, viac, menej a pod.
 • ♦ učíme sa nové básničky, riekanky, pesničky. Dieťa v tomto období javí veľký záujem o hudbu. V triede Kuriatok máme k dispozícií klavír, za pomoci ktorého si spievame. Deti majú možnosť si ho vyskúšať za pomoci pani učiteliek.
 • ♦ organizujeme tímové súťaže
 • ♦ chodievame s deťmi von, aby sa dosýta vybehali, vyjašili – podnikáme prechádzky, hráme sa na školskom ihrisku
 • ♦ skúšame s deťmi jednoduché experimenty – miešanie farieb, prelievanie vodou, meranie a pod.
 • ♦ skladáme rôzne veľkosti puzzle
 
 
Čo deti zvládajú:
 
 • nadviazať kontakt s inými deťmi a dospelými a udržať jednoduchý rozhovor
 • pomenovať svoje emócie „som nahnevaný“, „veľmi sa teším“ a pod.
 • pozdraviť sa, požiadať o pomoc, pokojnejšie riešiť konflikty s rovesníkmi
 • pracovať s výtvarnými pomôckami: papierom (skladať, trhať, preložiť), lepidlom, nožnicami, hlinou a pod., robiť koláže z papiera, textilu a pracovať s pieskom
 • umyť si tvár rukami, umyť si ruky mydlom, používať správne toaletu
 • používať vreckovu pri smrkaní, či kýchnutí
 • samostatne sa obliecť, zapnúť gombíky, pri obliekaní zachovajú správne poradie (najskôr tielko, potom tričko …)
 • ♦ rozprávať o obrázkoch – krátky príbeh, vyhľadať známy predmet na obrázku
 •  odlíšiť iný obrázok v rade rovnakých obrázkov, označiť obrázok v rade líšiaci sa horizontálnou aj vertikálnou polohou, obrázok líšiaci sa detailom

 

Naše priestory
_______________