• Prečo nás majú radi

_______________

                                                                                                                                                    

heart02

SKVELÝ TÍM

Naši pedagógovia sú starostlivo
vyberaní. Práca ich baví,
majú dlhoročné skúsenosti
a veľké srdce. Prispievajú k tomu,
aby deti mali priestor pre
slobodný a rovnocenný rozvoj.
activity01

KRÚŽKY

Organizujeme krúžky vedené
odborníkmi, ktorí vedia odhaliť
talent Vašich detí a ďalej
s nimi pracovať. Mesačne
pripravujeme pre deti rôzne
aktivity súvisiace s ich potrebami.

play01

AKTIVITY

Vzdelávacie hry pomáhajú
rozvíjať hlavné povahové črty
detí, ich zručnosti a urobiť tak
učenie zaujímavé a radostné.
Užívame si to naplno a pri hrách
spoločne rozvíjame fantáziu detí. 

meal01

JEDLO

 Zdravé a pestré jedlo pripravené
s láskou pre naše deti priamo
z našej jedálne. Plné vitamínov
a potrebných látok im pomáha
byť silnými, zdravými a dáva
energiu po celý deň.

 

Ako Prihlásiť Vaše dieťa do našej škôlky?                        Čítaj viac

 

 

Náš tím

zoznámte sa s naším kolektívom pedagógov, ktorí sa každý deň starajú o Vaše deti

 

 
 

 
 
  • Naše triedy

_______________

predstavujeme Vám triedy, ktoré sú pripravené tak, aby sa v nich deti cítili príjemne


bearuplienkaupchickUP

mravcekup
Mravčeky
3ročné deti

Snažíme sa deťom uľahčiť
adaptáciu na zmenené
prostredie, na denný režim.
Pomáhame socializovať sa
v kolektíve detí a dospelých.
Deti si osvojujú základy
stolovania, slušného správania
v rôznych situáciách.
_________

Viac

 
Kuriatka
4ročné deti

Podporujeme vzťah dieťaťa
k poznávaniu a učeniu hrou.
Cieľavedome a v tvorivej
atmosfére rozvíjame osobnosť
dieťaťa v dôležitých oblastiach
vývoja. Snažíme sa napĺňať
potrebu dieťaťa po sociálnom
kontakte s rovesníkmi.
_________

Viac

 
Lienky
5ročné deti

Zameriavame sa na komplexný
a celostný rozvoj dieťaťa.
Postupná príprava na školu
a život v spoločnosti. Učíme
ich riešiť problémy, tvorivo
a kriticky myslieť. Rozširovanie
komunikácie a práca
s informáciami.
_________

Viac

 
Medvedíky
6ročné deti

Snažíme sa rozvíjať a dosiahnuť
optimálnu kognitívnu,
sociálno-citovú úroveň ako
základ pripravenosti na vstup
do školy. Rozvíjame tvorivé,
umelecké schopnosti detí.
Práca v skupine a preberanie
zodpovednosti.
_________

Viac

 

 

 

bublina

 

 

 Prvým šťastím dieťaťa je, že je milované.

____________________________

Giovanni Melchior Bosco

 
 

 
 
      • Naša škôlka

      _______________

      pozrite si vonkajšie aj vnútorné priestory škôlky a školský dvor