•  
  • 3. ročník športovej olympiády MŠ 2018
  • _______________

Naše deti sa dňa 31.5.2018 už po druhýkrát zúčastnili Olympiády MŠ v športovej hale Elán. Olympiády sa zúčastnilo 13 materských škôl z Bratislavy a okolia. Našu materskú školu reprezentovali predškoláci triedy Medvedíkov. Deti si počas olympiády zmerali sily v desiatich disciplínach, napr. skok do diaľky, vrh guľou, beh na 60/200 m, štafeta, hádzaná. Za hlasného povzbudzovania rodičov si naše deti vybojovali 1. miesto v štafete a zlatý pohár do MŠ si niesli s nefalšovanou hrdosťou. Deťom a ich triednym učiteľkám za ich prípravu srdečne blahoželáme. Správu o tejto olympiáde odvysielala aj televízia JOJ.

  •  
  • Písali o nás v Karloveských novinách
  • _______________