Aktuálne témy

_______________

 

Informácie o zabezpečení prevádzky MŠ v Karlovej Vsi počas letných prázdnin 2022 nájdete na nižšie priloženom ozname.

OZNAM O ZABEZPEČENÍ PREVÁDZKY V MŠ V ČASE LETNÝCH PRÁZDNIN 2022

 

 

Informácie o poskytovaní dotácie na stravovanie v novom školskom roku 2022/2023

USMERNENIE PRE RODIČOV DETÍ MŠ K POSKYTNUTIU DOTÁCIE NA STRAVU OD 1.9.2022

žiadosť
čestné vyhlásenie