•  
   • Kontakt

   _______________

 

 

Adresa
Materská škola Adámiho
Adámiho 11
841 05 Bratislava
Riaditeľka
Helena Hudecová
02/707 11 510
ms.adamiho@karlovaves.sk
Školská jedáleň
vedúca jedálne: Alica Gašparovičová
02/707 11 511
sj.adamiho@gmail.com
Zriaďovateľ
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

 

 

Konzultačné hodiny: každý pracovný deň od 12:00 do 13:00 hod. alebo po telefonickom dohovore

Odhlásenie obedov: do 8:00 hodiny ráno na horeuvedenom telefónnom čísle školskej jedálne

 

 •  
  • Ochrana osobných údajov – GDPR

  _______________

  Zákon č. 18/2018 (GDPR)
  Od 25.05. 2018 vstúpil do platnosti nový zákon č. 18/2018 Z.z. o chrane osobných údajov.  V tejto sekcií sú zákonným zástupcom detí poskytnuté informácie v súlade s týmto zákonom.

  Informačná povinnosť