• Trieda Mravčeky

_______________

 •  

Deti vo veku troch rokov už mnohokrát zvládajú pobyt v materskej škole. A práve naša trieda Mravčekov je pre tieto deti určená. Detičkám pomáhame uľahčiť adaptáciu na zmenené prostredie a na denný režim, socializovať sa v kolektíve detí a dospelých. Spoločne si osvojujeme základné hygienické a seba obslužné návyky, základy stolovania a slušného správania v rôznych situáciách. Zameriavame sa na všestranný rozvoj kognitívnej, psychomotorickej a emocionálnej stránky dieťaťa. 

 

 
Čo by malo Vaše dieťa zvládnuť:
 • ♦ Samostatne sa najesť (aspoň lyžicou), piť z pohára, neodbiehať od stola počas jedenia.
 • ♦ Dieťa by malo byť bez plienky a vedieť používať záchod, nebáť sa sadnúť si naň. Včas oznámiť, že potrebuje ísť na toaletu, vedieť stiahnuť si nohavice a samostatne si sadnúť na toaletu. Vedieť si po použití toalety automaticky a samostatne umyť ruky mydlom. V škôlke máme toaletné misy prispôsobené výške detí. „Nehoda“ sa občas môže stať, naše pani učiteľky to určite pochopia.
 • Dieťa si má vedieť samo obliecť a vyzliecť jednoduchý odev, zalepiť suchý zips na obuvi. Malo by si vedieť obuť topánky na správne nohy. Nacvičujeme zapínanie a odopínanie gombíkov na svetríku.
 • Dieťa má vedieť zrozumiteľne formulovať jednoduché myšlienky a svoje potreby.
 • ♦ Dieťa by si malo poznať svoje osobné veci (vedieť, že toto sú jeho papučky, bundička …).
 • ♦ Dieťa má vedieť pozdraviť, odzdraviť, poprosiť a poďakovať.
 • Predpokladom úspešného a bezproblémového vstupu do materskej školy je zvládnutie odpútania sa od rodičov. Má si vedieť utvárať priateľské väzby s inými deťmi a dospelými. Pomáhame rozvíjať a podporovať jeho záujem o iných ľudí. Dieťa sa má vedieť podeliť s hračkou s iným dieťaťom.
 • Dieťa v tomto veku je už schopné niekoľko minút udržať svoju pozornosť na jednu činnosť, vie sa sústrediť pri tvorení, počúvať čítanú rozprávku.
 

 

Čo by malo Vaše dieťa vedieť:
 • že ho ľúbite za každých okolností.
 • že sa na Vás môže vždy obrátiť s každou bolesťou či trápením, že ho neodbijete ani nezahanbíte.
 • ♦ že sú v poriadku všetky jeho emócie a ste tu od toho, aby ste ho učili rozpoznávať a prejavovať ich prijateľným spôsobom.
 • ♦ že rešpektujete jeho potreby, a preto ho vediete k stálej väčšej samostatnosti, aby vedelo za svojim cieľom ísť aj samé.
 • ♦ že rovnako aj Vy niečo potrebujete pre seba a aby vedelo rešpektovať aj Vás a Vaše potreby.
 • že je s Vami v bezpečí a že ho chcete naučiť ako zostať v bezpečí a postarať sa o seba, aj keď s Vami nie je.
 • ♦ smiať sa, blázniť sa a používať svoju fantáziu.
 
 
 
 • Naše priestory
_______________